Natalie Zahle - Foregangskvinde og skolegrundlægger

Af Pernille Sonne

Natalie Zahle blev forældreløs som tiårig og boede hos sine bedsteforældre i København, hvor hun gik på døtreskolen af 1791. Efter sin konfirmation arbejdede hun syv år som huslærerinde. Uden uddannelse eller erfaring begyndte hun her at gøre sig tanker om pædagogik.

I 1849 begyndte Zahle som elev på en ”højere dannelsesanstalt for damer” og arbejdede ved siden af som lærer. I 1851 tog hun som en af de første kvinder eksamen som institutbestyrer og åbnede en privat lærerindeuddannelse. Året efter overtog hun en privat pigeskole med cirka 70 elever. Hun drev skolen i sit eget hjem og underviste børn om dagen og voksne lærerindestuderende om aftenen.

I 1877 lånte Zahle penge til at bygge en ny, stor skole, som i 1855 blev en selvejende institution med hende selv som forstanderinde. Zahle var yderst optaget af kvinders uddannelsesmuligheder og grundlagde et fortsættelseskursus for konfirmerede piger, et studenterkursus for kvinder og et kursus for almueskolelærerinder. Det blev begyndelsen på N. Zahles kvindeseminarium. I København blev Zahle påvirket af grundtvigianismen, hvis religiøse og pædagogiske opfattelser stemte fint overens med hendes egne. I grundtvigsk ånd blev modersmål og historie undervisningens hjørnestene.

Natalie Zahle grundlagde et undervisningsimperium med pigeskole, gymnasium og seminarium for kvinder.