Joakim Larsen - Lærer, leder og historiker

Af Pernille Sonne

Joakim Larsen fik eksamen fra Jonstrup Seminarium i 1865 og blev samme år ansat som lærer ved Frederiksberg kommunale skolevæsen. I 1874 blev han overlærer, og i 1877 fik han ansvar for at gennemføre heldagsundervisning for mindre børn på Skolen på Falkoner Allé. I 1885 blev han ansat som tilsynsførende skoleinspektør og avancerede herfra i 1898 til skoledirektør for Frederiksberg. Dette embede besad han til 1911. 1895-1900 var han formand for Danmarks Lærerforening.

Larsen havde gode samarbejdsevner og fortsatte de reformer af byens skolevæsen, som hans forgænger havde iværksat. Det omfattede blandt andet indførelsen i 1903 af en mellemskole, som byggede bro mellem folkeskole og gymnasiet. Reformen betød, at eleverne efter 5. klasse blev delt i mellemskole og 6.-7. klasse. Mellemskolen varede fire år, så elever, der fuldførte den, fik ni års skolegang.

Larsen skrev adskillige skolehistoriske værker. Især er han kendt for et meget grundigt trebindsværk om skolens historie fra reformationen til 1898.

Joakim Larsen var en dygtig skoleadministrator, reformator, skolehistoriker og formand for Danmarks Lærerforening.