Henrik Sidenius - Pædagogisk reformator

Af Pernille Sonne

Henrik Sidenius læste til lærer 1946 til 1950 på Blaagaard Seminarium og var i studietiden politisk aktiv. Efter sin lærereksamen arbejdede han på Fru Kampps skole for døve og tunghøre børn i København til 1960. I 1953 blev han autoriseret talepædagog. I 1960 flyttede han til Fyn og blev året efter skoleinspektør ved Kroggårdsskolen i Næsby ved Odense. Her var han leder til 1968.

På Kroggårdsskolen ønskede Sidenius at samle et progressivt lærerkorps og opbygge et frisindet undervisningsmiljø, hvor demokrati og fællesskabet var i centrum. Han iværksatte forsøg med valgfag og klasser uden niveaudeling for 8. til 10. klasse. I 1968 blev han headhuntet af Gladsaxe Skolekommission til leder af Værebro Skole, som han var leder for frem til 1978. Også her arbejdede han med pædagogiske forsøg, der bl.a. byggede på en stor trivselsundersøgelse på skolerne i Gladsaxe Kommune.

Sidenius var forsat politisk aktiv, først i Danmarks Kommunistiske Parti, siden som medstifter af Socialistisk Folkeparti. Han debatterede ivrigt pædagogik og opdragelse i dagblade og tidsskrifter og var nogle år formand i bestyrelsen for Tvindskolerne, hvor en af lærerne fra Kroggårdsskolen, Amdi Pedersen, var leder.

Henrik Sidenius var en skolereformator, der inddrog demokrati og fællesskab i skolen. Han indførte valgfag for de ældste klasser.