Skolepolitik og skolefolk

I 1814 fik Danmark fem nye skolelove. Med dem kom både undervisningspligten og udvidede krav til lærere og elever. Før 1814 var det eneste, børnene behøvede at lære i skolen, læsning og kristendom, men med de fem nye love skulle alle børn nu også lære skrivning og regning. Du kan høre mere om skolelovene i videoen Skolelovene af 1814. Du kan også læse om Danmarks første kvindelige minister, undervisningsminister Nina Bang.