Kolofon

Forløbene 1860-70'erne, 1920-30'erne og 1960-70'erne samt vejledningen til materialet er oprindeligt udarbejdet af Tina Krogh og revideret i 2018 med tilladelse fra Tina Krogh. 

Revidering er gennemført af Sara Glahn & Majken Astrup. Korrektur: Marie Meyle.

Materialet om 1970-2010 er udviklet af Sara Glahn, redaktør: Majken Astrup, korrektur: Marie Meyle.

Øvrig korrektur: Majken Jacobsen & Anton Castro Bøjgaard.

Layout: Bjørn Ortmann