Om Skolehistorie

Skolehistorie er et digitalt museum – og en vidensportal, hvor alle kan blive klogere på skolens kulturarv. Læreren kan finde inspiration til sin undervisning i Skolehistories mange undervisningsmaterialer til grundskolebrug. Forskeren kan grave sig ned i Europas største samling af digitaliserede anskuelsesbilleder. Den sultne kulturbruger kan gå på opdagelse i Skolehistories digitale udstillinger. Og alle kan selvfølgelig navigere frit rundt i Skolehistories digitale univers – for Skolehistorie er åben for alle.

Skolehistorie formidler forskningsbaseret viden om skolens kulturarv til en bred målgruppe, og Skolehistorie bevarer skolens materielle kulturarv og tilgængeliggør den digitalt. Skolehistories samlinger består af et udvalg af digitaliserede og affotograferede genstande og arkivalier fra det tidligere Dansk Skolemuseum og fra samlinger fra AU Library, Emdrup. 

Baggrund

I 2008 lukkede Dansk Skolemuseum, og museets samling blev derfor pakket i containere og opmagasineret på ubestemt tid. Undervisningsministeriet, som ejede samlingen, kontaktede det daværende DPU og Danmarks Pædagogiske Bibliotek (nu AU Library, Emdrup) for at spørge om biblioteket ville tage sig af den. Skolemuseets samling havde nemlig været en del af biblioteket frem til 1995. Det ville biblioteket naturligvis gerne, og i de næste otte år forsøgte man fra bibliotekets side – i et samarbejde med DPU – at finde en løsning for samlingen.

Løsningen kom i 2016. Med støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal kunne samlingsgennemgangen gå i gang. Nationalmuseet styrede slagets gang, og efterhånden som arbejdet skred frem, blev genstande fra samlingen overdraget til interesserede museer rundt om i landet. Samlingsgennemgangen fandt sted i 2016 og blev afsluttet i september samme år.

En del genstande overtog DPU og AU Library, Emdrup – herunder en stor samling anskuelsesbilleder. Samtidig stod det klart, at noget måtte gøres for at holde liv i bibliotekets nye samling. I 2017 etablerede vi derfor skolehistorie.au.dk – en digital platform for formidling af skolens kulturarv.

Med støtte fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden og Aage og Johanne Louis-Hansen Fonden blev det i 2022 gjort muligt at påbegynde arbejdet med at konservere og digitalisere 750 skolekort og 334 anskuelsestavler, der hidtil har været for skrøbelige til at rulle ud.

Organisation

Projektgruppen består af fem medarbejdere, som står for digitalisering, konservering og formidling af samlingerne. De varetager den løbende udvikling og vedligeholdelse af databaser, hjemmeside, samarbejder og nye tiltag, samt sikrer kvaliteten af den viden, der formidles.

Projektet er blevet til i et samarbejde mellem AU Library, Emdrup, DPU og Undervisningsministeriet og er støttet af A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden og Aage og Johanne Louis-Hansen Fonden.