Uddannelseshistoriske kilder

Herunder findes udvalgte kilder til primært dansk men også væsentlige udenlandske kilder.
 

Almene kilder som bibliotek.dk, Det Kgl. Bibliotek, Mediestream og Rigsarkivet foursættes kendte og er ikke nævnt her.
Dog skal Eurydice nævnes. Dette site giver en samlet indgang til de 27 EU-medlemslandes undervisningssystemer og kan indeholde historiske henvisninger.

Foreninger og fagmiljøer

Danske:

Udenlandske:

Materialer

Danske skolemuseer

Udenlandske tidsskrifter (udvalg)

Bemærk at dette er link til forlaget. Dit lokale bibliotek kan have et andet link der giver adgang til fuldtekst.