Trøst-Hansens sognekort

- Eller Danmarks kirker og skoler

Med opbakning fra det daværende Dansk Skolemuseum, senere Danmarks Pædagogiske Bibliotek, satte Trøst-Hansen i 1917 et arbejde i gang, som skulle dokumentere samtlige sogne i Danmark både hvad angik kirker og skoler og respektive ansatte, daværende og tidligere, kaldet: Danmarks Kirker og Skoler.


Dette arbejde blev dog aldrig fuldendt, men vi er i besiddelse af 856 sognekort ud af populationen på de godt 2.000 sogne som fandtes. Samlingen indeholder fx ingen billeder fra København, Sokkelund herred eller købstæderne, dertil nåede man desværre aldrig.

Biblioteket har gennemført  et digitaliseringsarbejde vedrørende samlingen og de 856 sognekort, vi er i
besidelse af, er nu digitaliseret.

Du finder alle de digitaliserede sognekort i venstre menu ordnet efter amter, således som amtsgrænserne var fastlagt i 1970. Har du brug for mere information om amtsgrænser og herreder kan du fx se DIS-DANMARKs kort.

Kender du til et sognekort som ikke er at finde i samlingen hører vi meget gerne fra dig.


Tak til:

  • Nordlangelands lokalhistoriske arkiv for Snøde Sogn og Stoense Sogn
  • Overlade lokalhistoriske arkiv for Bjørnsholm og Ranum Sogn
  • Ann Vibeke Knudsen for Olsker Sogn