Vejledning til materialet

Undervisningsmaterialet

Skolehistories undervisningsmaterialer er fleksible og kan tilpasses enkelttimer eller længere forløb. Materialet er differentieret på klassetrinnene 0. klasse, 1.-3. klasse, 4.-7. klasse og 8.-10. klasse, og indeholder historiske introduktioner, forslag til læringsmål og idéer til lektionernes forløb og materialer. Materialet er desuden opdelt efter historisk tidsperiode, fag og temaer.  

I undervisningsmaterialet kan du båre søge på klassetrin, fag, periode, temaer og titel. Vi anbefaler, at du i første omgang kun søger på klassetrin og/eller fag, medmindre du specifikt vil undervise inden for en bestemt periode eller et bestemt tema.

Her kommer et tænkt eksempel på, hvordan man kan søge i undervisningsmaterialet:

Du skal undervise en 8. klasse i samfundsfag. Mere specifikt skal I i gang med et tema om elevdemokrati i slutningen af 1900'tallet. Derfor går du ind på Skolehistorie for at finde inspiration til din undervisning. Den opgave kan du kaste dig over på flere måder. Du kan:

  • Klikke dig ind på Klassetrin og derefter 8.-10. klasse
  • Klikke dig ind på Fag og derefter Samfundsfag
  • Klikke dig ind på Periode og derefter 1970'erne-2010'erne.
  • Klikke dig ind på Temaer og derefter Elevdemokrati og skolepolitik.

Baggrundsartikler, materialer og supplerende litteratur

Til sidst i alle undervisningsmaterialerne har vi noteret baggrundartikler, supplerende litteratur og andet materiale til de enkelte undervisningsmaterialer. Hvis du vil finde det materiale, skal du gå til Baggrundsartikler, materialer og supplerende litteratur. Materialet her er inddelt efter supplerende litteratur, baggrundsartikler, materialer og titel.

Visninger
Guide til Skolehistories undervisningsmaterialer