Søg

Alfabetisk

Supplerende litteratur

Baggrundsartikler

Materialer

Om baggrundsstoffet

Her kan du finde forskellige artikler, der kan supplere undervisningsmaterialerne. Du kan få en bredere viden inden for faget og emnet, du beskæftiger dig med, samt et indblik i materialernes historiske kontekst.

Siden er opdelt i Supplerende litteratur, Baggrundsartikler og Materialer. Den supplerende litteratur knytter sig til de forskellige undervisningsmaterialer, så hvis du eksempelvis vil bruge undervisningsmaterialet ”Moses og De Ti Bud – dagens lektie”, kan du med fordel bruge artiklerne ”De ti bud” og ”De ti bud skrevet med guds finger” fra den Supplerende litteratur.

Til en grundigere og mere fyldestgørende forståelse af materialerne, kan du også søge en bredere historisk kontekst i Baggrundsartiklerne. ”Moses og De Ti Bud – dagens lektie” handler f.eks. om religionsundervisning i 1920’erne og 1930’erne, og derfor kan du med fordel også læse baggrundsartiklen, ”Børneliv i 1920’erne-1930’erne”, for at opnå en grundigere forståelse af den historiske samtid, undervisningsmaterialet knytter sig til.

Under Materialer findes alle de supplerende materialer, der ikke er brødtekst. Det kan være alt fra digte og sangtekster til billeder og lydfiler. Som yderligere supplement til ovenstående eksempel med ”Moses og De Ti Bud – dagens lektie” kan du eksempelvis klikke dig ind på ”Bibelen online”, hvor du kan finde alle bibelens historier og lignelser.


Download anskuelsesbilleder

Herunder kan du hente anskuelsestavler (eller anskuelsesbilleder, som de også kaldes) fra undervisningsmaterialet:

Mappe 1: Anskuelsesbilleder fra ”Undervisningslektioner – Nye skolelove i 1814” og ” Historisk indsigt – Ungdomsskoler”

Mappe 2: Anskuelsesbilleder fra ”Syndefaldet & Fadervor”, ”Moses og De Ti Bud – dagens lektie”, ”Egyptens ti plager – katekisering og udenadslære” og ”Egyptens ti plager forfra og bagfra”

Mappe 3: Anskuelsesbilleder fra ”Kornsorter: naturhistorie & botanik” og ”Anskuelsesundervisning – læring gennem billeder og ting”

Mappe 4: Anskuelsesbilleder fra ”Slanger: naturhistorie & zoologi”

Mappe 5: Anskuelsesbilleder fra ”Geografi og anskuelsesundervisning”

Mappe 6: Anskuelsesbilleder fra ”Historisk indsigt – Genforeningen i 1920” og ”Fædrelandets historie –Tordenskjold”