Tilgængeliggørelse af den skolehistoriske kulturarv

Et 2-årigt projekt med udrulning, digitalisering og konservering af 300 anskuelsestavler og 700 skolekort er påbegyndt pr 1. august 2022. Projektet har til formål at registrere og tilgængeliggøre den sidste del af den skolehistoriske kulturarv der udgøres af samlingen af anskuelsestavler og skolekort.

Projektet er støttet af Augustinusfonden, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal  og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond. Projektet har et samlet budget på 1.8 million kr.

De ældste tavler og kort er fra begyndelsen af 1800-tallet, mens hovedvægten ligger på tiden omkring forrige århundredeskifte. I samlingen af anskuelsestavler findes mange skandinaviske og udenlandske tavler, især fra Tyskland, der var pædagogisk førende op til mellemkrigsårene. En foreløbig gennemgang af kortsamlingen peger på, at den omfatter ca. 750 kort, der spænder over en tidsperiode på 179 år. Kortsamlingen omfatter religiøse kort, politiske kort, verdenskort, kolonikort samt et par racekort og en lang række historiske kort.

De to samlinger udgør sammen med samlingens øvrige ca. 15.000 tavler en hjørnesten i skolens kulturarv, idet de vidner om udviklingen af et nyt syn på børns læring i løbet af 1800-tallet, hvor billeder og kort skulle anskueliggørelse og supplere skolens boglighed. Deres tilblivelse og udbredelse til danske skoler fortæller om nationalstatens opkomst, om tidens fascination af natur, geografi og teknik – og om religionens centrale betydning i hverdagen. Til samlingerne hører også en række lærer- og undervisningsvejledninger.

Status på projektet august 2023

Vi har nu udrullet 655 anskuelsestavler og kort, og dermed mangler vi at gennemgå 463 tavler og kort. Vi er altså over halvvejs igennem projektet!

Følg os og projektets udvikling på instagram; @skolehistorie.au.dk

Her ses nogle af de senest udrullede tavler:

Udrulningsprocessen

Herunder kan du få et indblik i konservatorernes arbejde med tavlerne:

Visninger