Samlingen af anskuelsesbilleder

Anskuelsesbilleder, eller anskuelsestavler, som de også bliver kaldet, var en del af anskuelsesundervisningen, som fandt sted i danske skoler fra midten af 1800-tallet og frem. Faget var især beregnet på at udvikle de yngste skolebørns evner til at betragte, analysere og formulere sig om deres omgivelser. Vores samling består af cirka 16.000 danske og udenlandske anskuelsesbilleder primært fra perioden 1800-1950 – og er Europas ældste. Dens historie går tilbage til oprettelsen af Dansk Skolemuseum i 1887. Efter lukningen af Dansk Skolemuseum i 2008 er samlingen blevet ordnet og registreret og på det seneste også digitaliseret.

Den digitale samling omfatter mere end 11.000 anskuelsesbilleder. Ser man på, hvor billederne stammer fra, kan følgende siges: De danske billeder udgør ca. 20 % af samlingen. Lægges hertil de øvrige nordiske lande, udgør Norden ca. 35 % af samlingen. Langt den største del af samlingen udgøres dog af tyske anskuelsesbilleder med godt 40 %. Herefter følger Østrig, England, Frankrig og Holland med bidrag på mellem 4 % og 2 %. Resten (ca. 6%) dækker over lande som Rusland, Kina, Japan og USA.