Marianne Jelved - Foreningsformand og minister

Af Pernille Sonne

Marianne Jelved blev uddannet lærer i 1967 fra Hellerup Seminarium. Hun arbejdede først som lærer ved Ny Østensgård Skole i København og siden ved Jyllinge Skole. I slutningen af 1970’erne var hun formand for lærerrådet ved Jyllinge Skole og for fælleslærerrådet i Gundsø Kommune. Samtidig videreuddannede hun sig til cand.pæd. i dansk. I 1981-87 var hun formand for Dansklærerforeningens folkeskolefraktion. Desuden skrev hun lærebøger til danskfaget.

Ved siden af sit skoleengagement gik Jelved ind i politik og blev i 1982 viceborgmester i Gundsø for Det Radikale Venstre. I 1987 kom hun i Folketinget, hvor hun snart blev gruppeformand. Parallelt hermed underviste Jelved stadig på Jyllinge Skole som klasselærer for at følge sine elever frem til afslutningen af 9. klasse i 1989.

I 1990 blev hun formand for sit parti og i 1993 landets første kvindelige økonomiminister, fra 1994 desuden vicestatsminister og minister for nordisk samarbejde. I flere år var hun en engageret skoleordfører, som skrev og bidrog til flere bøger om pædagogik. I 2012 blev Jelved atter minister, denne gang for kultur.

Marianne Jelved var lærer i folkeskolen og forfatter til pædagogiske lærebøger. Som politiker blev hun økonomi- og kulturminister.