Claus Eskildsen - Hjemstavnsmand og forfatter til Ole Bole

Af Pernille Sonne

Claus Eskildsen voksede op i et dansksindet hjem i Slesvig. I 1901 tog han lærereksamen ved seminariet i Eckernførde, som var tysksproget. Senere tog han mellemskolelærer- og rektoreksamen og fik gymnastiklæreruddannelse i Berlin.

Nationale spændinger mellem dansk- og tysksindede prægede Slesvig i begyndelsen af det 20. århundrede, og Eskildsen endte med at forlade den dansknationale side og slutte sig til det tyske i politisk henseende. Han deltog i 1. verdenskrig som tysk soldat. I forbindelse med afstemningen om Slesvigs nationale tilhørsforhold i 1920 skiftede han atter sind og sluttede sig til den danske bevægelse. Han fik derefter ansættelse som seminarielærer i Tønder.

Pædagogisk gik Eskildsen ind for hjemstavnsundervisning, hvor elevernes hjemegn blev aktivt inddraget i undervisningen. Sønderjyllands og grænselandets historie, geografi og natur var omdrejningspunktet. Han skrev også i 1927 den berømte læsebog "Ole Bole ABC", der kom i over 300.000 eksemplarer. I 1930´erne gjorde han sig til talsmand for en dansk-tysk grænse ved Ejderen.

Claus Eskildsen var fortaler for hjemstavnsundervisning, han var seminarielærer og forfatter til skolebogen Ole Bole.