Merete Nordentoft - Rebelsk skoleinspektør

Af Pernille Sonne

Inger Merete Nordentoft tog lærereksamen i 1923 i Tønder og var med til at grundlægge pigespejderbevægelsen i Sønderjylland. Hun begyndte sin karriere på Spejderskolen, som var en pigeungdomsuddannelse. I 1924 blev hun ansat ved Valby Skole. I 1930´erne meldte hun sig ind i Socialdemokratiet og var aktivt og ledende medlem af flere lærerorganisationer, hvor hendes mærkesag var ligestilling. I 1941 meldte hun sig ind i Danmarks Kommunistiske Parti.

Nordentoft engagerede sig også pædagogisk, skrev en læsebog og fik oprettet pædagogiske studiekredse under de københavnske lærerorganisationer. Selv gik hun ind for individuel undervisning, hvilket var kontroversielt, fordi klasseundervisning længe havde været et ideal.

I 1945 blev Nordentoft skoleinspektør ved Katrinedalsskolen i Vanløse. Samme år blev hun valgt til Folketinget for DKP og tog et adoptivbarn til sig. Hun blev også gravid, og det vakte skandale, fordi hun ikke var gift og åbent erklærede, at hun heller ikke agtede at blive det. Sagen udviklede sig til en principiel debat om kvinders ret til moderskab, uanset civilstand. Efter afstemning på skolen blev den delt, så forældre, der var imod Nordentoft som leder, kunne fravælge hende.

Inger Merete Nordentoft var pædagogisk tænker, kvindesagsforkæmper og politiker.