Lejrskole

Mona tog det pænt – hun ku’ se
jeg havde det skidt
Vi talte sjældent sammen – og det hjalp faktisk lidt
Drillerierne holdt – alting virkede normalt
Men inden i mig selv var der stadig noget galt
Så en dag kom læ’ren ind – og gav os den besked
At vi sku’ på lejrskole – op i nordsjælland et sted
Jeg ka’ huske vi sku’ mødes – under uret klokken ti
Jeg kom først i nye støvler – allersidste skrig
Der blev larmet på perronen – Hans og Mogens sad og røg
Der var en dejlig lugt af tjære og en masse larm og støj
Vi grined’ i kupeen – alt var fint så blev jeg bleg
For jeg så at Mona sad Lige til venstre for mig

Og min stemme. . .

Sådan lyder vers to fra Søren Kragh-Jacobsens sang Kender du det? fra 1975, også kendt som Mona, Mona, Mona. Og lejrskoler er i tidens løb blevet indskrevet i sange og film, som f.eks. Søren Kragh-Jacobsens film Vil du se min smukke navle fra 1978 eller Niels Malmros Kundskabens træ fra 1981, hvilket næppe er et tilfælde. Undersøgelser har nemlig vist, at lejrskoler er noget af det, der har hæftet sig bedst i erindringer fra skoleårene, muligvis også fordi lejrskolen ofte har dannet rammen om det første kys eller den første forelskelse.

I en dansk kontekst viste de første lejrskoletanker sig i 1920’erne og 1930’erne, og efter Anden Verdenskrig var lejrskolen en veletableret begivenhed for landets skoleelever. De Danske Statsbaner indførte gratis jernbanerejser for skoleelever på vej til og fra lejrskole, og landets kommuner spyttede i kassen til lejrskoleophold. Som årene gik, ændrede lejrskolekonceptet i nogen grad karakter. Hvor 1960erne bød på koncepter som den erhvervsorienterede lejrskole, lejrskole med fokus på feltbiologi eller den kreative formningslejrskole, bød 1970erne på mere aktive lejrskoler i form af kano- eller skibsture. For de heldigste elever blev lejrskolen henlagt til udlandet, men dette privilegium blev kun tildelt skolernes ældste elever. At lejrskolerne efterhånden blev sat i system og gjort til et statsligt anliggende, ses også cirkulære fra Undervisningsministeriet fra 1982, der bl.a. kom med praktiske råd til lærere om, hvordan de håndterede lejrskolerelaterede problemstillinger, lige fra forfrysninger, forbrændinger og næseblod til forelskelser og hjemmelængsel. Som årene gik, blev lejrskolekonceptet udfordret af bl.a. arbejdstidsbestemmelser, økonomisk krise og problemstillinger i henhold til brugerbetaling, og denne oplevelser er i dag langt fra alle skoleelever forundt.

Om aft’nen var det ild i pejsen – lærererne gav vin
Vi sang med på smukke Charlie – du ved, den med Gasolin
Helle spilled’ guitar – det lød ikke saerlig godt
Så vi var ni der gik til stranden – Månen var så flot
Jeg gik bagest lidt alene – jeg ku’ dufte Monas hår
Henrik spilled’ op – han var jo osse sytten år
Vi satte os i sandet – jeg ku’ mærke den der vin
Men pludselig ku’ jeg osse mærke Monas hånd i min
Hun lagde sit hoved på min skulder – jeg fik pludselig selvtillid
Jeg glemte alt om tøj og bumser – i et stykke tid
Det første kys var dejligt – og der var ingen drilleri
Vi kom sammen flere måneder men nu er det forbi 

Og min stemme. . .