Karakterer

Af Anne Katrine Gjerløff

Karaktersystemet har været ændret flere gange i de 200 år siden undervisningspligten blev indført. Karakterer har især været brugt i de dele af grundskolen, hvor der blev arbejdet frem mod eksamen, som i eksamensmellemskolen, der blev indført i 1903, og derudover i de højere skoler, visse privatskoler og gymnasiet.

Karakterbogen blev ført af læreren, og skulle forevises til og underskrives af forældrene. Udover de tal og bogstaver der angav karakteren præcist, kunne der også være tale om standpunktsudtalelser fra læreren.

Fra midten af 1800-tallet brugte man den såkaldte Ørsteds karakterskala, hvor "ug" (udmærket godt) var det højeste og "slet" det dårligste. Når et gennemsnit skulle regnes ud talte ug for 8 og et "slet" trak ned med -23. Den tunge vægt, der trak nedaf ved blot en enkelt dårlig karakter, skabte kritik af systemet, der blev afskaffet i begyndelsen af 1900-tallet, men relativt hurtigt genindført.

I begyndelsen af 1960'erne blev 13-skalaen indført, og den overlevede i over 40 år, til den blev udskiftet i 2006 med den nuværende 7-trinsskala.