Video: Peder Degnbols samling

Visninger
Dansk Skolemuseums samling: Peder Degnbols samling I 2016 gennemgik Nationalmuseet Dansk Skolemuseums samling med henblik på at sortere og registrere samlingen og tilbyde den til landets museer. Undervejs dukkede der mange spændende og mystiske genstande op, blandt andet en unik samling af genstande fra hele verden, indsamlet af skolelæreren Peder Degnbol. Her fortæller museumsinspektør Harriet Hansen fra Give Egnens Museum om Degnbol, som boede i Neder Donnerup. Hans samling blev overleveret til Dansk Skolemuseum, men blev i forbindelse med samlingsgennemgangen i 2016 indlemmet i Give Egnens Museum. I videoen indgår også Peter Sejr Kruse fra Nationalmuseet, som stod for udpakningen og registreringen af Degnbols samling.