Video: gennemgangen af Dansk Skolemuseums samling

Visninger
Dansk Skolemuseums samling: Samlingsgennemgang I 2008 lukkede Dansk Skolemuseum, og samlingen blev pakket i containere. I 2016 gennemgik Nationalmuseet Dansk Skolemuseums samling med henblik på at sortere og registrere samlingen og tilbyde den til landets museer. Videoen dokumenterer processen fra åbningen af de første papkasser til hylderne er tømte og Nationalmuseet runder gennemgangen af. Vi følger detektivarbejdet, registreringen, konserveringen og dialogen med de interesserede museer. Og vi er med, når de sidste rester fra den gamle samling finder nye hjem. Samtidigt kunne AU Library, Emdrup og DPU i fællesskab påbegynde opbygningen af en række databaser med hhv. affotograferinger af genstande fra museet og historiske fotografier fra samlingen. Man var på dette tidspunkt allerede i færd med at opbygge en database til samlingen af anskuelsesbilleder. Det er disse databaser man i dag kan gå på jagt i her på hjemmesiden.