Museet slumrer, biblioteket vokser. 1934-1995

Af Anette Eklund Hansen

Biblioteket i Statens pædagogiske Samling voksede hurtigt. I slutningen af trediverne omfattede bogstanden ca. 40.000 bind. I løbet af fyrrerne fik ekstra ansatte bibliotekarer katalogiseret og ordnet det meste af bogbestanden, så bøgerne kunne findes og bruges. Efter afslutningen af 2. verdenskrig genoptog Studiesamlingen udstillingsvirksomheden, og også hjælpen til skolecentralerne med forslag til undervisningsmidler. Efterhånden som de udstillede undervisningsmidler og bøger blev forældede blev de til historisk materiale og sat på magasin, så den historiske samling voksede også.

I 1964 gik Poul Müller på pension, og Robert Hellner blev ansat som overbibliotekar ved Statens pædagogiske Studiesamling.

I slutningen af 1960’erne var pladsmanglen så stor, på trods af at biblioteket efterhånden havde fået hele ejendommen på Frederiksberg alle, at der måtte findes en anden bygning. Det lykkedes i 1973, hvor Statens pædagogiske Studiesamling flyttede til Lersøpark alle 101 og samtidig skiftede navn til Danmarks pædagogiske Bibliotek. (DPB) Et udtryk for at biblioteket var blevet institutionens hovedarbejdsområde.

Midt i 1970’erne afsluttede DPB sin virksomhed som udstillingscenter for undervisningsmidler. Skolecentralerne, som var blevet til amtscentraler, kunne nu selv stå for formidlingsarbejdet til skolerne. DPB modtog stadig historiske genstande og skolematerialer, der blev sat uregistreret på magasin. Den store fotosamling blev affotograferet, og den ligeledes store og enestående samling af anskuelsestavler blev ordnet og registreret med en særbevilling fra Tipsmidlerne i 1977.

DPB og biblioteket på Danmarks lærerhøjskole havde mange fælles opgaver og referencer, så Undervisningsministeriet begyndte i 1985 en proces mod sammenlægning af de to biblioteker. Denne var fuldendt i 1995, hvor de to biblioteker flyttede til Emdrupborg under navnet Danmarks pædagogiske Bibliotek. De historiske samlinger fra magasinerne, der ikke var ”bogagtige” blev udskilt og overgik til Dansk Skolemuseum, som også blev oprettet i 1995. Den store samling af anskuelsestavler blev dog overflyttet til museet.

Læs videre

Historien om Dansk Skolemuseum er delt ind i flere kapitler. Herunder kan du klikke dig videre til næste kapitel i rækken.