Fra skolemuseum til AU Library

Fra museum til AU Library, Campus Emdrup (DPB).

Danmarks Lærerhøjskoles Bibliotek blev oprettet i 1895 – selv om der naturligvis må være blevet opbygget en bogsamling helt fra begyndelsen i 1856. Allerede i den periode, hvor "Statens Lærerhøjskole" holdt til i Odensegade, 1904-1948, blev det et anseligt bibliotek, og da institutionen blev højere læreanstalt øgedes væksten yderligere. Lederen siden 1937, Ida Packness, blev således overbibliotekar i 1971 på linie med lederne af andre større forskningsbiblioteker. Hun afløstes som overbibliotekar af Mette Stockmarr 1978-1993.

Danmarks Pædagogiske Bibliotek (DPB)  blev grundlagt i 1887 som Dansk Skolemuseum, og allerede året efter blev det en statsinstitution. Hovedopgaven var at udbrede kendskabet til godt skolemateriel og gode undervisningsmidler, skabe et pædagogisk bibliotek og oprette en samling til belysning af skolens historie. I 1896 overdrog Det Pædagogiske Selskab sin bogsamling til museet, og fra 1917 indgik den helt i museets bibliotek. I 1927 overtog man en stor samling børnebøger fra Universitetsbiblioteket, og den blev grundlaget for den nuværende store samling, der i dag benyttes af Center for Børns Litteratur og Medier. Efter at have holdt til mange forskellige steder under ret beskedne forhold, flyttede museet i 1933 til Frederiksberg Allé og skiftede navn til Statens Pædagogiske Studiesamling. I 1972 flyttede samlingen til mere velegnede lokaler på Lersø Parkallé 101, og navnet ændredes til Danmarks Pædagogiske Bibliotek.

Biblioteket var fra 1928 til 2007 hovedfagbibliotek for fagene pædagogik og børne- og ungdomspsykologi. I 1989 blev de to biblioteker sammenlagt under navnet Danmarks Pædagogiske Bibliotek, og i 1995 kunne man tage nye lokaler i brug på det daværende Danmarks Lærerhøjskole, nu Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU).

AU-Library
Ved fusionen mellem Danmarks Pædagogiske Universitet og Aarhus Universitet i 2007 blev Danmarks Pædagogiske Bibliotek en del af Aarhus Universitets Biblioteker.

I 2012 dannedes endelig organisationen AU-Library hvorunder biblioteket nu hørte. Og fra 2013 besluttedes det i rektoratet at bibliotekets navn fremover skulle være: AU Library, Campus Emdrup (DPB). 
Den 1. januar 2018 blev hele AU-Library virksomhedsoverdraget til Det Kongelige Bibliotek og det besluttedes at biblioteket igen skule skifte navn, nu til  Det Kgl. Bibliotek, AU Library Arts Emdrup.
Fra 2019 har biblioteket ikke haft egen ledelse men indgår i en klyngelsedse dækkende alle Aarhus Universitets Biblioteker og med en lokal sektionsleder.

Ledere:

 • Lærer Emil Sauter 1887-1898.
 • Seminarielærer Fr. Thomassen 1898-1918.
 • Skoleinspektør R.C. Mortensen 1918-1929.
 • Dr. phil. og folketingsmand Axel Dam 1929-1936.
 • Lærer Poul Müller leder 1936-1964.
 • Cand.mag. Robert Hellner 1964-1988.
 • Bibliotekar Mette Stockmarr 1988-1993
 • Cand. scient. Leif Lørring 1993-1999.
 • Bibliotekar. Søren Carlsen 1999-2006.
 • Cand.scient. Thøger Kristensen 2006-2007.
 • Cand.scient.bibl. Jens Bennedsen 2007-2014.
 • Bibliotekar Ditte Jessing 2014-2019.

Litteratur
Robert Hellner: Dansk Skolemuseum 1887-1987.
Ernst Larsen: Danmarks Lærerhøjskole 1856-1956.
Hans Olrik: Danmarks Lærerhøjskole 1856-1906.
Jørgen Olesen: Biblioteksfusionen 1985-1995.