Læsebogen

Af Anne Katrine Gjerløff

 

I stedet for egentlige fag som geografi, historie, biologi og fysik fik børn i 1800-tallet en mængde oplysninger om verden gennem de tekster, som de læste i deres læsebog. Peder Hjorts læsebog "Den danske Børneven" var den mest udbredte læsebog, og her kunne børnene bl.a. læse om de gamle romere, om pattedyrene, mineralriget, verdenskortet, lov og ret, kristne grundregler og fædrelandshistorien.

Der var også mere muntre indslag i bogen, fx. en side med "Gåder og lystige spørgsmål" som fx. "Hvornår gør tænderne ondt på haren?" - svaret, som børnene selv skulle regne ud, var: "Når hunden bider". Der var også ordsprog som "Fire øjne er bedre end to" og en række salmer og viser som "Den Tapre Landssoldat", samt en række moralsk opdragende fortællinger. Gennem læsetræningen fik børnene således både et indtryk af den store verden omkring dem og af deres eget samfunds kultur og normer.