Skolens historie i nye former

To nye tiltag formidler skolens og de enkelte fags historie og gør os klogere på, hvordan samfundet og lærerne har søgt at påvirke eleverne i de sidste 200 år.

Skolen har til alle tider formet og dannet eleverne. Nu ser en ny digital udstilling, Det gode liv i oldtiden, nærmere på, hvordan man præsenterede eleverne for oldtiden i skolen i begyndelsen af 1900-tallet.

Samtidig offentliggøres et stort undervisningsmateriale til grundskolen, som giver mulighed for at dykke ned i de enkelte fags historie. For eksempel kan man få et indblik i, hvordan man underviste i dansk i 1880’erne og i håndarbejde i 1970’erne.

Det gode liv i oldtiden

Den digitale udstilling viser, hvordan skoleelever i begyndelsen af 1900-tallet blev præget til at opfatte mennesket som den helt centrale spiller på jorden. Gennem en serie af anskuelsesbilleder præsenteres vi for datidens blik på oldtiden, som man forstod og fortolkede den i starten af 1900-tallet.

Anskuelsesbilleder er tavler med illustrationer, der hang i skolestuen og illustrerede flora, fauna, historie, religion og andre fagområder, så det blev konkret for eleverne.

Udstillingen dykker gennem interview med forskere, lydfortællinger, illustrationer og interaktive billeder ned i datidens syn på naturen og på menneskets rolle på jorden.

Professor MSO i arkæologi på Aarhus Universitet, Felix Riede, er en del af udstillingen, og finder emnet yderst aktuelt:

”Udstillingen er både spændende og vigtig, fordi vi går imod nye tider – politisk såvel som miljømæssigt. Hvis vi skal finde ud af, hvad det gode liv i fremtiden er, kan vi bruge oldtiden som spejl. De klassiske anskuelsesbilleder er på samme tid et pædagogisk mesterværk fra deres egen tid og et godt udgangspunkt for samtaler om oldtiden, den brydningstid tavlerne blev lavet i og ikke mindst fremtiden.”

Undervisningsmaterialerne

Et omfattende undervisningsmateriale med udgangspunkt i fagenes og skolens historie gøres nu også tilgængeligt digitalt. Materialerne spænder over de sidste 200 år, og de giver nutidens elever og lærere mulighed for at dykke ned i de enkelte fag, deres historie, udvikling og visionerne bag. Hermed sættes elevernes egen skolegang i perspektiv. Det er ikke et materiale kun for historiefaget, men for alle grundskolens fag.

Pædagogisk konsulent Sara Glahn har stået for revisionen af en række eksisterende materialer og udviklet nye:

"Det helt særlige ved materialet er, at det giver et indblik i hele den danske skoles historie. De praktiske og historienære opgaver skaber i glimt oplevelsen af at være skolebarn på forskellige tidspunkter i skolens udvikling. Det hele er udsprunget fra forskning i skolens historie. Med materialet kan skolens historie inddrages i flere fag og bruges til flere tematikker ude i skolerne, og forhåbentlig kan det føre til spændende diskussioner om, hvordan skolen er i dag," siger hun.

Undervisningsmaterialerne er lavet på baggrund af forskning i dansk skolehistorie og danske elevers politiske engagement, som begge hører under Aarhus Universitet.

FAKTA

Udstillingen Det gode liv i oldtiden er produceret af Skolehistorie i et samarbejde med Aarhus Universitet.

Se udstillingen her https://skolehistorie.au.dk/digitale-udstillinger/det-gode-liv-i-oldtiden/.

Undervisningsmaterialet kan findes på www.skolehistorie.au.dk/undervisningsmaterialer. Det blev oprindeligt udviklet med støtte fra Trygfonden. Revisionen og det nye materiale er produceret med støtte fra HistorieLab, som er et videncenter under UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Illustrationer til omtale af udstillingen og undervisningsmaterialer er vedhæftet.

Det oprindelige materiale er udarbejdet af og revideret med tilladelse fra pædagogisk konsulent Tina Krogh. Det oprindelige materiale er revideret af pædagogisk konsulent Sara Glahn, som også har produceret det nye materiale.