Rum for fremtidige samarbejder om forskning og formidling af skolehistorien

Seminar 24.02-2023, på DPU, Tuborgvej 164, 2400 København NV, lokale D118 kl. 10-15. Seminariet er åbent for alle med interesse i skolehistorien.

Seminarets formål er at sætte spot på mulige forskningssamarbejder, som på sigt kan føre til nye udstillinger – og samarbejder omkring hjemtagning af fondsmidler.
Vi har inviteret en række oplægsholdere, nemlig lektor Marianne Høyen som samme med museumsinspektør Rune Clark fra Museum Give har arbejdet på udformningen af en udstilling om lærer Degnbols naturhistoriske samling; lektor Jakob Evertsson fra Uppsala Universitet, der beskæftiger sig med anskuelsestavlerne i en pædagogisk historisk sammenhæng og Ph.d. – student Liane Strauss, som også arbejder med anskuelsestavler og skolens øvrige genstande. 
Dagen byder foruden på kaffe og frokost også på et besøg i samlingerne, hvor man kan være vidne til det store konserveringsprojekt, som foregår pt. med udrulning af tavler og kort, der hidtil har været oprullet på stokke. Arbejdet er støttet af Augustinusfondet, Mærsk fondet og Louis Hansens fond.
Seminaret arrangeres af Jens Bennedsen og Ning de Coninck-Smith. Der er mulighed for at deltage både fysisk og digitalt via Zoom.

Program
Kl. 10:    Kaffe og velkomst – formålet med dagen:
Kl. 10.15-11:     ”Undervisning med hjälp av bilder: en mikrostudie av skolplanschens (anskuelsetavlens) framväxt i den svenska folkskolan i slutet av 1800-talet” Lektor Jakob Evertsson, Uppsala Universitet
Kl. 11-12:      “Wallcharts and research in Educational history” Ph.D. -student Liane Strauss, University of Freiburg
Kl. 12 – 13:     Frokost og besøg i samlingen
Kl. 13 - 14:     ”Den levende natur i skolen – biologien før og nu”. Præsentation af samarbejdet med Give egnens museum ved Lektor Marianne Høyen, DPU og museumsinspektør Rune Clark, Museum Give
K14-15:     Kage, kaffe og drøftelser af fremtidige forsknings- og formidlingstiltag

Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding. 
Tilmelding sker til lecb@kb.dk. Oplys om du deltager fysisk eller digitalt.

Hent program og abstracts her