Ny mulighed for at søge i Trøst-Hansens sognekort

Trøst-Hansen skabte i perioden 1917-34, 856 sognekort med fotos i høj kvalitet af præster, lærere, kirker, præstegårde og skoler. Han nåede desværre kun lidt under halvdelen af datidens sogne som var ca. 2000. Hidtil har man kun kunnet finde disse digitale sognekort via navnet på sognet.

Men nu har et samarbejde mellem Slægtsforskernes Bibliotek og Skolehistorie samt en meget stor indsats fra Slægtsforskernes Biblioteks  korps af frivillige betydet at der er lavet en basse med sognekortene.

Alle sognekortne er blevet transskriberet og det gør det muligt at finde billeder af præster, lærere m.fl. samt bygninger ud fra deres navn.Basen indeholder 36.748 personer og bygninger, der er nævnt på de 856 Sognekort.

Man finder Sognekort og base her: https://skolehistorie.au.dk/samlinger/sognekort