Historiske Dage 2024

Mød os på Historiske Dage i Øksnehallen den 9.-10. marts 2024 i København.

På standen vil du udover os selv kunne møde en masse andre spændende mennesker fra det skolehistoriske miljø fx. fra DPU, Uddannelseshistorisk selskab og Jonstrupsamlingen med flere og snakke med os om anskuelsesundervisning, skolens historie og meget andet. 

Oplev fx.:
Lørdag  kl 11.00: EN FASCINERENDE BILLEDVERDEN. ANSKUELSESUNDERVISNINGEN OG DENS TAVLER. Jens Bennedsen 

Skolehistorie.au.dk har med 16.500 danske og udenlandske anskuelsesbilleder en af Europas største samlinger af anskuelsesbilleder og -tavler fra perioden 1860-1950. Flere end 11.000 af dem er digitaliserede og tilgængelige på nettet. Jens Bennedsen, som er specialkonsulent ved AU-Library og projektleder for bevaring og digitalisering ved Skolehistorie.au.dk, fortæller om anskuelsesundervisningens historie og om arbejdet med anskuelsesbillederne.

Søndag Søndag kl. 13.00: FRA KONTAKTBOG TIL AULA. Ning de Coninck-Smith.

Mange elsker at hade Aula, men hvordan var det tidligere? Hvordan var forholdet mellem skolen og hjemmene tilbage i historien, hvad mente forældrene om skolen – og havde de mere end et ord at skulle have sagt? Historien starter i tiden omkring 1. verdenskrig, hvor der blev eksperimenteret med de første forældremøder. I mellemkrigsårene pegede frivillige forældreråd i retning af et stadig mere formaliseret samarbejde med skolenævn, kontaktbøger og skolebestyrelser. I dag forgår samarbejdet på digitale platforme. Historiker, professor Ning de Coninck-Smith fra DPU/Aarhus Universitet tager os med på en rejse ind i det komplicerede forhold mellem forældrene og skole og ser på, hvordan det har ændret sig over tid.

Læs mere om Historiske dage 2024 her: https://historiskedage.dk/