Historiske Dage 2023

Mød os på Historiske Dage i Øksnehallen 18.-19. marts 2023

På standen vil du udover os selv kunne møde en masse andre spændende mennesker fra det skolehistoriske miljø fx. fra DPU, Uddannelseshistorisk selskab og Jonstrupsamlingen med flere og snakke med os om anskuelsesundervisning, skolens historie og meget andet. 

Lørdag den 18. marts kan du også opleve:

Kl. 11:30 VERDENSHISTORIEN SET GENNEM ANSKUELSESTAVLER. Jens Bennedsen.
Historie har altid været et vigtig fag i grundskolen, og til støtte for historiebøgernes gennemgang fremstillede man allerede 1800-tallet og begyndelsen at 1900-tallet tavler, som kunne illustrere verdenshistorien og gøre den mere levende for eleverne. Med udgangspunkt i Skolehistorie.au.dk’s samling af anskuelsesbilleder tager vi en tour de force gennem mere end 2000 års historie, som man har præsenteret den i skolen til langt op i 1950’erne.

Og søndag den 19. marts: 

Kl. 14:00 PÅ SPORET AF BØRNENES TID. Charlotte Appel, Ninna Christensen og Ning de Coninck-Smith.
Barndommens historie er ganske ofte en historie om voksnes stærke holdninger til, hvad der var godt og skidt for børn. Børnenes egen historie har det derimod knebet med: Kilderne er sparsomme, og voksnes erindringer og forestillinger om barndom kommer ofte i fokus. I dette panel diskuterer tre erfarne forskere ud i jagten på børnenes historie, hvordan man kan nærme sig børnelivet, som det har udfoldet sig blandt drenge og piger i forskellige sociale miljøer og til forskellig tid – og hvorfor denne historie er både spændende og vigtig. De tre forfattere vil også helt konkret fortælle om, hvordan de har opsporet kilder til børns historie, også hvor børn selv kommer til orde,  og hvilke sider af børnelivet det er lykkedes dem at afdække. 

Læs meget mere om Historiske Dage 2023 her.