Nye tværfaglige undervisningsmaterialer om skole i gamle dage

En række reviderede og nye undervisningsmaterialer til grundskolen giver elever og lærere mulighed for at dykke ned i de enkelte fags historie.

Materialerne ser nærmere på, hvad man har undervist eleverne i, på hvilken måde og hvorfor. De giver læreren baggrundsviden og redskaber til at gennemføre kortere eller længere forløb – og de gør eleverne klogere på, hvor skolen og dens idéer kommer fra.

De fleste elever har prøvet at gå i skole, som man gjorde det i gamle dage, dvs. engang i midten af 1800-tallet, men hvor mange har haft dansk som i 1820’erne eller historie som i 1980’erne? Et omfattende undervisningsmateriale med udgangspunkt i fagenes og skolens historie er netop landet på skolehistorie.au.dk.

Materialerne spænder over de sidste 200 år og giver elever og lærere mulighed for at dykke ned i de enkelte fag, deres historie, udvikling og visionerne bag. En del af materialerne blev oprindeligt udviklet til en temauge i forbindelse med skolens 200-års jubilæum i 2014. De er nu blevet revideret, så de kan fungere som enkeltforløb. Samtidigt er der blevet udviklet en række nye forløb, som supplerer de oprindelige materialer. Det er ikke et materiale kun for historiefaget, men for alle grundskolens fag. Ved hjælp af øvelser, opgaver og fællesaktiviteter præsenteres eleverne for skolens og fagenes udvikling igennem de sidste 200 år. Og sætter deres egen skolegang i perspektiv.

Skole til forskellige tider

I forbindelse med skolens jubilæum i 2014 blev der udviklet en lang række undervisningsmaterialer om de enkelte fag gennem de sidste 200 år. Materialerne beskæftigede sig med skolegang i 1860-70’erne, 1920-30’erne og 1960-70’erne og blev oprindeligt udviklet til en temauge. De er nu blevet revideret, så de kan bruges som enkeltstående forløb i næsten alle grundskolens fag. Samtidigt er der udviklet en række nye materialer i fagene dansk, samfundsfag, håndværk & design, historie og understøttende undervisning, som beskæftiger sig med 1970’erne og frem til i dag. De bringer det oprindelige materiale op til nutiden og giver både elever og lærere en indsigt i fagenes historie, lærerens rolle, de skiftende idealer for, hvad eleverne skulle lære og hvordan. Pædagogisk konsulent Sara Glahn har revideret de oprindelige materialer og udviklet de nye, som går op til nutiden. Hun er imponeret over det oprindelige materiale, som spænder bredt og favner mange fag. Og så er hun glad for, at kunne bidrage ved at føre materialerne op til nutiden.

"Det helt særlige ved materialet er at det giver et gennemgående indblik i hele den danske skoles historie. Det gør den gennem praktiske og historienære opgaver som bringer glimt og oplevelsen af at være skolebarn i de forskellige tider af skolens udvikling. Det hele er udsprunget fra forskningen om Dansk Skolehistorie. Med materialet kan læren om skolens historie trækkes ind over flere fag og tematikker og forhåbentlig komme til diskussion ude i klasserne i relation til, hvordan skolen er idag." Forklarer Sara Glahn.

Skiftende fokus

Siden 1814 har grundskolens fokus skiftet gevaldigt. I 1800-tallet var kristendom det vigtigste fag, læsning foregik i bibelen og skrivning kunne man lære, hvis man betalte ekstra. Langt de fleste lærere benyttede sig flittigt af fysisk afstraffelse, hvis eleverne ikke kunne deres katekismus, havde rod i kongerækken eller blot ikke opførte sig ordentligt. Det ændrede sig gradvist op gennem 1900-tallet. Nye pædagogiske metoder vandt frem, som gav eleverne mere plads, udenadslære tabte terræn og nye fag så dagens lys. Fag der måske tidligere havde været til stede, men ikke i deres egen ret. Eleverne får flere rettigheder, de anerkendes som selvstændige individer og deres indlæring skifter karakter. Tegning i første halvdel af 1900-tallet er præcis og koncis kopiering. I anden halvdel af 1900-tallet får tegnehånden mere og mere frihed.

De mange ændringer kan mærkes gennem de skiftende perioder, som materialerne er bundet op på. Om det er kristendomskundskab i slutningen af 1800-tallet, der indeholder katekisering og udenadslære med udgangspunkt i Egyptens ti plager. Eller om det er klassens time i 1980’erne og 90’erne, hvor fokus er på elevdemokrati, medbestemmelse i skolebestyrelsen og protester mod nedskæringer. Eleverne vil mærke forskellene og kunne reflektere over de forandringer, der har fundet sted i grundskolen.

FAKTA             

Undervisningsmaterialet kan findes på www.skolehistorie.au.dk/undervisningsmaterialer. Det blev oprindeligt udviklet med støtte fra Trygfonden imens revisionen og det nye materiale er produceret med støtte fra HistorieLab, videncenter under UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Forløbene 1860-70'erne, 1920-30'erne og 1960-70'erne er oprindeligt udarbejdet af Tina Krogh og revideret i 2018-19 med tilladelse fra Tina Krogh. Det nye materiale dækker perioden fra 1970’erne og frem til i dag og er lavet af Sara Glahn.