Historiske Dage

Mød os på Historiske Dage i Øksnehallen 26.-27. marts 2022

På standen vil du udover os selv kunne møde en masse andre spændende mennesker fra det skolehistoriske miljø fx. fra DPU, Uddannelseshistorisk selskab og Jonstrupsamlingen med flere. 

Lørdag den 26. marts kan du også opleve:

  • Kl: 11:10 MED BØRN SKAL LAND BYGGES. SKRAMMELLEGEPLADSENS HISTORIE.
    Skrammellegepladsen i Emdrup åbnede i 1943 og er siden rejst verden rundt som et minde om, at med børn skal land bygges. Det var relevant lige efter 2. verdenskrig, og det er fortsat et vigtig budskab. Siden dengang har legepladserne undergået mange forandringer, men ofte har de været upåagtede. Historiker, dr.phil. og professor Ning de Coninck-Smith ser nærmere på legepladsens arkæologi.
     
  • Kl: 14:00 SER MAN DET. ANSKUELSESUNDERVISNING MELLEM UDENADSLÆRE OG POWERPOINT.
    Skolehistorie.au.dk har med 16.500 danske og udenlandske anskuelsesbilleder en af Europas største samlinger af anskuelsesbilleder og -tavler fra perioden 1860-1950. Flere end 10.000 af dem er digitaliserede og tilgængelige på nettet. Jens Bennedsen, som er specialkonsulent ved AU-Library og projektleder for bevaring og digitalisering ved Skolehistorie.au.dk, fortæller om anskuelsesundervisningens historie og om anskuelsesbillederne, som med tiden blev næsten identisk med denne undervisningsform.

Se hele programet med mere her!