Det ufortalte

Det ufortalte


Billederne fortalte en lang række fakta om livet i oldtiden, men mange emner blev kun berørt let eller slet ikke. Krig, sygdomme, slaveri, religion, døden og klimaet var stort set fraværende, selvom de fyldte umådeligt meget i oldtiden. Og kønsroller, familiemønstre og menneskers udseende lignede til forveksling de idealer, man havde på Sillasens tid.


Lydfortælling kapitel 3: Den første undrenDet eleverne ikke så


Når eleverne så på Sillasens anskuelsesbilleder, fik de et klart billede af kønsrollernes fordeling i oldtiden. Kvinderne lavede mad og passede børn, mens mændene gik i krig og kom hjem med friskfanget vildt over skulderen. Det stillede billederne ikke spørgsmålstegn ved. De tog for givet, at kønsrollerne i oldtiden var stort set identiske med dem, man havde, da billederne blev lavet.

Det kan være svært at stille spørgsmålstegn ved det selvindlysende. For 100 år siden havde man et helt andet syn på kvinders og mænds roller, end man har i dag. Kvinden var skabt til at føde børn, tage vare på dem og sørge for hjemmet, mens manden med sin stærkere fysik skulle passe på sin familie, skaffe føde og sikre familiens overlevelse. Det kan man først stille spørgsmålstegn ved, når det ikke længere er selvindlysende. Som i dag.
Der er mange andre emner og begreber, som billederne ikke forholdt sig til eller forsøgte at forklare. Hvorfor valgte man at tegne menneskene i lyse farver? Vidste man, at mennesker for 10.000 år siden var lyse i huden? Havde de i virkeligheden mørkere hud, eller var de dækket af hår på hele kroppen? Var de så høje, som billederne antydede? Måske blev de bare tegnet sådan, som mennesker så ud for 100 år siden, og dermed afspejlede de blot den virkelighed, eleverne sad i?

Hvor er jordklodens historie henne i serien, og hvad med de mere ubehagelige sider af det hårde liv i oldtiden? Krig, sygdom, død og ødelæggelse? Det taler Professor MSO Felix Riede og museumsinspektør Peter Vang Petersen om i videoerne herunder.


Visninger
Felix Riede, Professor MSO, om alt det, der ikke vises på anskuelsesbillederne Felix Riede, Professor MSO ved Aarhus Universitet, overvejer, hvad der er udeladt i en serie af anskuelsesbilleder om Danmarks oldtid.
Visninger
Peter Vang Petersen om det ufortalte på anskuelsesbillederne Peter Vang Petersen, museumsinspektør og arkæolog ved Nationalmuseet, overvejer, hvad der er udeladt i en serie af anskuelsesbilleder om Danmarks oldtid.

Også inspektør ved Nationalmuseet Poul Fossing havde sine forbehold over for tavlerne og det medfølgende teksthæfte (det er ham, du kan læse et citat af på siden om oldtiden i klasseværelset). For eksempel syntes han, at der var nogle problemer med de afbildede oldtidsfund på bronzealdertavlen:


Citat af Poul Fossing, inspektør ved Nationalmuseet, i fagbladet "Vor Ungdom" (1926)

"[…] og forfatteren har da heller ikke kunnet undgå, at de oldsagsformer, som afbildes på tavle III, er samlet sammen fra forskellige af bronzealderens underafsnit inden for et tidsrum af flere hundrede år (hvad forfatteren til dels også selv gør opmærksom på i teksten) [...]"Oldtiden på film


Her kan du se et eksempel på, hvordan man har præsenteret oldtiden på film for skoleelever. Den er lavet i 1958 og dermed betydeligt senere end T. Sillasens billeder, men ikke desto mindre er det interessant, hvilke fakta filmen præsenterer, hvilke roller mænd, kvinder og børn får, hvordan de er klædt eller ikke klædt, og hvad det fortæller om samtidens forståelse af sociale relationer i oldtiden.

Filmen er lavet i et samarbejde mellem Danmark, Sverige og Norge – og kan findes på Danmark på Film, hvor der også er film om de andre perioder i oldtiden.