Elevernes stemme

Elevdemokrati før og nu

I 1814 kom der en række skolelove, som gjorde det obligatorisk for alle børn i Danmark at modtage undervisning. Det var et markant skridt i retningen af at styrke børns ret til en uddannelse, men eleverne havde ingen indflydelse på undervisningens form eller indhold. I starten af 1900-tallet begyndte nye idéer at vinde indpas, men først efter 2. Verdenskrig kom det for alvor på dagsordenen, at eleverne burde have mere indflydelse på deres skolegang.

Dokumentarfilmen Elevernes Stemme skildrer udviklingen af elevdemokrati i Danmark fra skolelovene i 1814 til i dag. I første del behandles kort skoleelevernes vilkår frem til tiden efter 2. Verdenskrig. I anden halvdel, som er væsentlig længere, behandles tiden fra 1960’erne og frem, hvor eleverne langsomt fik etableret elevinteresseorganisationer og i stigende grad pådrog sig politikernes opmærksomhed. Dokumentaren beskriver elevernes kampe for at ændre skolepolitikken op igennem anden halvdel af 1900-tallet og frem til og med etableringen af den fælles interesseorganisation Danske Skoleelever (DSE), der i dag varetager alle grundskoleelevers interesser på skoleområdet. Elevernes Stemme forsøger objektivt og nøgternt at beskrive de interne kampe frem mod den fælles etablering af DSE og de strategiske skift og udfordringer, det medførte.

Dokumentaren er iværksat i forbindelse med Skolejubilæet i 2014, da man gerne ville have elevernes historie med. Filmen er lavet i et samarbejde mellem AU Library, Campus Emdrup (Aarhus Universitet) og organisationen Danske Skoleelever.