Video: samlingen af anskuelsesbilleder

I 2008 lukkede Dansk Skolemuseum og samlingen blev nedpakket i containere. Undtagen arkivalierne, som blev sendt til Rigsarkivet og samlingen af anskuelsesbilleder, som kom ud på biblioteket på DPU i Emdrup (AU Library/ KB-Emdrup). Her påbegyndte man en registrering af de cirka 12.000 anskuelsesbilleder og med tiden også en digitalisering. I 2016 gennemgik Nationalmuseet Dansk Skolemuseums samling med henblik på at sortere og registrere samlingen og tilbyde den til landets museer. Samtidigt kunne AU Library (KB-Emdrup) og DPU i fællesskab påbegynde en konservering og efterfølgende digitalisering af de mere skrøbelige tavler. Samlingsgennemgangen blev muliggjort gennem en donation fra A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.