Eleverne

I starten af 1900-tallet begyndte nye idéer om elevernes medbestemmelse i undervisningen at vinde indpas. Det var dog først i 1960-70’erne at eleverne i grundskolen for alvor fik mulighed for at påvirke deres egen skolegang. Den slags havde de ikke haft mulighed for før. Indtil da havde læreren i høj grad bestemt inden for skolens mure, men nu skulle eleverne tages med på råd. Du kan høre mere om elevernes historie i dokumentarfilmen Elevernes stemme