Historisk Pædagogisk Studiesamling

Samlingen påbegyndtes i slutningen af 1990’erne med henblik på at sikre, at historien om de 3 institutioner – Danmarks Lærerhøjskole, Danmarks Pædagoghøjskole og Danmarks Pædagogiske Institut – frem til fusionen i år 2000 blev indsamlet og gjort bekendt for studerende og forskere og andre til brug ved fremtidige studier. I 2013 blev en stor del af studiesamlingen afleveret til Rigsarkivet. Der henvises til denne aflevering samt tidligere afleveringer til Rigsarkivet fra såvel Danmarks Lærerhøjskole som Danmarks Pædagogiske Institut. Se nærmere herom under de enkelte afsnit i registraturen.

Samlingen er offentlig tilgængelig efter aftale. Dog kan der være klausuler vedrørende testmaterialerne.

Kontakt Jens Bennedsen: jebe@kb.dk.