Om os

Skolehistorie

Skolehistorie er et digitalt, netværksbaseret ressourcecenter. En platform for et udvalg af digitaliserede og affotograferede genstande og arkivalier fra det tidligere Dansk Skolemuseum og for digitaliserede samlinger fra AU Library, Emdrup. Igennem samarbejder og fondsmidler vil centret forsøge at etablere en række ph.d.-projekter, som skal behandle emner indenfor skolehistorien. Centeret vil gerne indgå i et fagligt samarbejde med museer, arkiver, universiteter, ministerier og andre relevante institutioner om formidlingen af skolens kulturarv. Centret befinder sig fysisk på AU Library, Emdrup eftersom samlingerne befinder sig der, imens ph.d’erne knyttes til DPU.

Baggrund

I 2008 lukkede Dansk Skolemuseum permanent, samlingerne blev pakket i containere og opmagasineret på ubestemt tid. Undervisningsministeriet, som ejede samlingen, kontaktede det daværende DPU og Danmarks Pædagogiske Bibliotek, nu AU Library, Emdrup, for at spørge om biblioteket ville tage sig af samlingen. Skolemuseets samling havde nemlig været en del af biblioteket frem til 1995. Det ville biblioteket naturligvis gerne, og i de næste otte år forsøgte man fra bibliotekets side i et samarbejde med DPU, at finde en løsning for samlingen. Det lykkedes til sidst idet A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal støttede op om en samlingsgennemgang foretaget af Nationalmuseet, uddeling af genstande til alle interesserede museer i landet samt opbygningen af en digital platform til formidling af skolehistorie. Samlingsgennemgangen fandt sted i 2016 og blev afsluttet i september. Indeværende hjemmeside er første skud på stammen i den digitale formidling af skolehistorie.

Organisation

Projektgruppen består af fire medarbejdere, som står for digitalisering, konservering og formidling af samlingerne. De varetager den løbende udvikling og vedligeholdelse af databaser, hjemmeside, samarbejder og nye tiltag, samt sikrer kvaliteten af den viden, der formidles.

Projektet er blevet til i et samarbejde mellem AU Library, Emdrup, DPU og Undervisningsministeriet og er støttet af A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.


Presseomtale

Følg vores blog på Folkeskolen, hvor vi løbende orienterer om udviklingen i vores projekter

Peder Degnbols samling vender hjem til museet. 
I:Vejle Amts Folkeblad, 18. august 2016

Dansk skolehistorie i Emdrup. Hansen, Peter.
I: Danske museer ; Årg. 29, nr. 3 2016, s. 6-10.

Samlingsgennemgang af Dansk Skolemuseum : overvældende, fascinerende og kaotisk. Krabbe Magid, Bobo
I: Danske museer ; Årg. 29, nr. 3 2016, s. 11-13.

Danske museer kappes om gamle skolematerialer. 
I:Kristeligt Dagblad, 10. juni 2016

Skolens historie igen på landets museer.
I: Politiken, 4. april, 2016.

Skolemuseet genåbner - på en måde. 
I: Folkeskolen, 31. marts 2016.

Se her, børn!. Jalving, Camilla.
I: Kristeligt Dagblad ; 14. august 2009, s. 14

Dansk Skolemuseums anskuelsesbilleder sikres. Wärme Hansen, Jakob.
I: Folkeskolen ; 13. marts 2009.