Undervisningsmaterialer

Klassetrin Fag Periode Materiale
1-3 Dansk, historie, idræt 1920'erne-30'erne Sanglege
1-3 Dansk 1960'erne-70'erne Danskundervisning
4-7 Dansk 1960'erne-70'erne Robinsonade
4-7 Dansk 1920'erne-30'erne Det er Knud som er død
1-3 Dansk 1920'erne-30'erne Ole Bole ABC
8-10 Dansk, historie 1920'erne-30'erne Gymnastik