Skolelovene af 1814

Da skolen tog form - 1780-1850

Pernille Sonne er historiker og arkivar. Hun er medforfatter på bogen 'Da skolen tog form' som er andet bind i forskningsprojektet Dansk Skolehistorie i 500 år. Bogen handler om perioden 1780-1850, hvor skolen kom til at fylde mere i de fleste børns liv end den tidligere havde gjort. Blandt andet pga. indførelsen af de fem skolelove, som lagde undervisningspligten i faste rammer. De øvrige forfattere er Christian Larsen og Erik Nørr. I indslaget fortæller Pernille Sonne om hver enkelt af de fem skolelove, hvad de indeholdt og hvilken betydning de havde for børnene, forældrene og det omgivende samfund.

Videoen er lavet af Majken Astrup og Martin Glæsner Andersen.