Verden i billeder

Med opbakning fra Skolehistorie og AU Library, Campus Emdrup skal dette projekt formidle en kulturskat af anskuelsestavler til børn, unge og interesserede voksne med dialog og historiefortællinger. Det består af en webshop, der skal sælge anskuelsestavler trykt som plakater og en forening af frivillige, der afholder historiske workshops for børn og unge i grundskolen med udgangspunkt i anskuelsestavler. Overskuddet fra webshoppen går direkte ind i foreningens arbejde og til aflønningen af en frivilligkoordinator. Foreningen har en bestyrelse, som lægger de overordnede retningslinjer og yder faglig rådgivning til de frivillige og koordinatoren.

Anskuelsestavler over sofaen

Anskuelsestavler var et pædagogisk redskab i 1800­tallets skoleundervisning, som blev brugt til at anskueliggøre verden for skoleelever. Billederne blev malet af tidens anerkendte kunstnere og forestillede dyr, planter, kristne fortællinger, historiske begivenheder, hverdagsliv i by og på land og fremmede og eksotiske lande. Tavlerne dannede udgangspunkt for samtale mellem lærer og elev i et forsøg på at give eleverne et større indblik i verden, selvom de fleste aldrig forlod sognet. Mange af billederne er både smukke, detaljerede og vækker nysgerrigheden og videbegæret hos beskueren. De er afstemte farvemæssigt og bredt appellerende. Derfor vil et skiftende udvalg blive trykt og solgt via. en webshop samt i udvalgte museums- og grafikerbutikker.

Øget historisk bevidsthed hos børn og unge

Den sociale del af projektet skal løfte det historiske vidensniveau hos børn og unge. Gennem tematiserede workshops, skal anskuelsesbillederne bruges til at dykke ned i historiske emner og elevernes eget perspektiv på billederne inddrages til at skabe konstruktiv dialog om vores samfunds udvikling. Projektet har særlig opmærksomhed på områder med overvægt af marginaliserede børn og unge, såvel socioøkonomisk som kulturelt, men vil blive tilbudt bredt.

Mange unge kan ikke sætte aktuelle politiske og samfundsmæssige spørgsmål ind i en historisk kontekst. En konsekvens af temposkiftet i nyheds- og debatkulturen i medierne, er at det historiske perspektiv må kæmpe hårdt for sin eksistens. Ved at skabe dialog om samfundet i et historisk perspektiv, kan projektet skabe en dybere forståelse for historiske og nutidige indflydelser. Dialogen skal lægge op til refleksion ved at behandle begreber der ofte er fremme i medierne – f.eks. ytringsfrihed, lighed, demokrati, etnicitet, national identitet og medborgerskab.

Udover den uddannelsesmæssige værdi, skal projektet også højne social mobilitet og integration. Mange børn og unge vokser op i familier der ikke bærer et akademisk sprog eller en kultur hvor ovenstående emner diskuteres. Det gælder for etnisk danske, men i højere grad for ikke-etnisk danske unge.

Projektet skal bruge dialog til at øge bevidstheden omkring det at være borger i et demokratisk samfund. De unges tilhørsforhold, til samfundet skal styrkes gennem øget indsigt i historien.

Kontaktperson: Thomas Tesfaye-Berhane